:: Huai-yot School ::

Day: 9 พฤศจิกายน 2023

ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคล

แสดงความยินดีกับนายพงศนาถ รักษ์ไทย ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศนาถ รักษ์ไทย

Read More