โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด

Read more

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดได้เป็นตัวเเทนเขตการแข่งขันที่ 9 ไปแข่งขันรอบระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนได้เป็นตัวเเทนเขตการแข่งขันที่ 9 ไปแข่งขันรอบระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ กรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงและนักกีฬาเปตองประเภทคู่ชาย

Read more

โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบเสริมสร้างความปลอดภัย สพฐ. กิจกรรมทางเลือกรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2565

โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ รางวัล Popular Vote คลิปสั้น ทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR โรงเรียนห้วยยอด

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๒๑๔๐๓๔๖ โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3
กิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศ

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชายรุ่นอายุ 18 ปี

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 นักเรียนกีฬาโรงเรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันฟุตซอลงานมหกรรมกีฬามวลชนคนตรัง การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ณ สนามกีฬาเทศบาล 2 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Read more