:: Huai-yot School ::

Author: admin

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผู้วิจัย นางจันทิมา รอดพ้น    

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่วิจัย 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย แจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย มาแจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Read More
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่น

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ประเภทกีฬาต่างๆ มีนักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดตรัง

Read More