ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน

Read more

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก เป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

Read more

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมอินทนิลครบรอบ 50 ปี

Read more

ขอแสดงความยินดีต่อคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

ขอแสดงความยินดีต่อนางจันทิมา รอดพ้น ่และนางสาวอาภรณ์ ไทยกลาง ที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

Read more

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูเนื่องในโอกาสการรับรางวัลจากการนำเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี” ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read more

กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

Read more