:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โรงเรียนบ้านนาสารและโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12

วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12

Read more

โรงเรียนห้วยยอดรับการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

Read more

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read more

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “HY OPEN HOUSE 2023” ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “HY OPEN HOUSE 2023” ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก นายสมมารถ ผดุงอรรถ รองประธานสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เป็นประธานในพิธี

Read more

วันครู ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอด ในนามสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธี

Read more

กิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์ (Huaiyot Genius) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์ (Huaiyot Genius) ตามโครงการพัฒนาสายสัมพันธ์ สานฝันให้เป็นจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

Read more

ค่ายคุณธรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานกิจกรรมค่ายคุณธรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมในพิธีเปิด

Read more