:: Huai-yot School ::

ข่าวทั่วไป

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย แจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย มาแจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Read More
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

สมาชิกอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สมาชิกอาสายุวกาชาด โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมการประกวดผลงาน “นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566”

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดผลงาน “นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566”

Read More
ข่าวทั่วไปข่าวเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. ตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

Read More
ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

กิจกรรม”การอบรมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม”การอบรมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรโรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง

Read More