:: Huai-yot School ::

ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรม English Summer Camp

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม English Summer Camp

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยยอด และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของอำเภอ

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของอำเภอห้วยยอดและกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและสภาวะช่องปากของนักเรียน

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและสภาวะช่องปากของนักเรียน จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด

Read More
ข่าวทั่วไป

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีสดุดีบรมครูกลอนสุนทรภู่ และพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

การแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงษ์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมติว “English We Like”

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมติว “English We Like” จัดโดย บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด

Read More