โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3
กิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน

Read more

อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี” ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงมิติเครือข่ายฯในการจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU)

Read more

รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนอย่างไรให้ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัย”

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนอย่างไรให้ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัย”

Read more

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดพิธีขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

Read more

โรงเรียนรับการประเมินความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more