:: Huai-yot School ::

การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย แจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย มาแจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรโรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยยอด และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของอำเภอ

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของอำเภอห้วยยอดและกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและสภาวะช่องปากของนักเรียน

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและสภาวะช่องปากของนักเรียน จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

การแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงษ์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมติว “English We Like”

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมติว “English We Like” จัดโดย บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด

Read More
การมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวทั่วไป

กิจกรรมโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานติ ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานติ ประจำปี พ.ศ. 2566” จัดโดย ศาลแขวงตรัง

Read More