:: Huai-yot School ::

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1092140346
รหัส Smis 8 หลัก :  92022004
รหัส Obec 6 หลัก :  140346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ห้วยยอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Huaiyot
ที่อยู่ :  หมู่ที่   0   บ้าน23 ถ.มหามิตร
ตำบล :  ห้วยยอด
อำเภอ :  ห้วยยอด
จังหวัด :  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :  92130
โทรศัพท์ :  075235179
โทรสาร :  075235180
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  17 กรกฎาคม 2512
อีเมล์ :  huaiyotschool@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.hy.ac.th
เว็บไซต์โรงเรียน (สารสนเทศ) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ห้วยยอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:25:10 น.)