รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564