:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564