นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด