:: Huai-yot School ::

Month: กรกฎาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมอินทนิลครบรอบ 50 ปี

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ขอแสดงความยินดีต่อคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

ขอแสดงความยินดีต่อนางจันทิมา รอดพ้น ่และนางสาวอาภรณ์ ไทยกลาง ที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูเนื่องในโอกาสการรับรางวัลจากการนำเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read More