:: Huai-yot School ::

Day: 6 มิถุนายน 2022

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมอบรม IPAD ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมอบรม IPAD ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Read More
ผลงานทางวิชาการ

นวัตกรรมการเสริมสร้าง ๙ คุณธรรมความดี ด้วยวิถีช่ออินทนิล (HY-PRIDE Model)

ชื่อผู้พัฒนา นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด

Read More