:: Huai-yot School ::

Day: 13 มิถุนายน 2022

ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Read More