:: Huai-yot School ::

Day: 16 มิถุนายน 2022

ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

Read More