:: Huai-yot School ::

Day: 10 มิถุนายน 2022

ข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอด โดยผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้ารับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

Read More