:: Huai-yot School ::

Day: 21 มิถุนายน 2022

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

Read More