:: Huai-yot School ::

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

สมาชิกอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สมาชิกอาสายุวกาชาด โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

Read More
ข่าวทั่วไปข่าวเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. ตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

กิจกรรม”การอบรมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม”การอบรมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวอินทนิลลือเลื่อง

โรงเรียนห้วยยอดได้รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดได้รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จังหวัดตรัง ประจำปี 2566

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นายทิวากร ชุมนวน ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประจำปี 2566

นายทิวากร ชุมนวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น ประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประจำปี 2566

Read More
การมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวทั่วไป

กิจกรรมโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานติ ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานติ ประจำปี พ.ศ. 2566” จัดโดย ศาลแขวงตรัง

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566

Read More