:: Huai-yot School ::

Day: 21 มีนาคม 2024

ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาองค์กร สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เปิดใจ ปรับแนวคิด พิชิตงาน” โครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาองค์กร สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)

Read More