:: Huai-yot School ::

Day: 17 มีนาคม 2024

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดเป็นสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดเป็นสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read More