:: Huai-yot School ::

Day: 12 มีนาคม 2024

ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะครูโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)

Read More