:: Huai-yot School ::

Day: 11 มีนาคม 2024

ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Read More