กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน “Opening The Door To ASEAN” ปีการศึกษา 2563 โดยมีการแสดงของนักเรียน กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาเซียน การตอบคำถาม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม