:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยมีนายจิตรตรัย ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินการสอบ