:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อินทนิล 2 อาคาร 12

Read more

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนห้วยยอดขอประกาศแก้ไขจำนวนห้องเรียนที่เปิดรับสมัครจากเดิม 9 ห้องเรียน เป็นจำนวน 8 ห้องเรียน โดยยกเลิกห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไป

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

สอบความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี ศึกษาแนวปฏิบัติทดสอบความสามารถพิเศษในชัดเจน

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read more

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา)

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรายงานตัวและประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอินทนิล 2 อาคารเรียน 12 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

Read more