:: Huai-yot School ::

งานรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 120.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 120.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มี.ค. 2566 เวลา 07.30-12.05 น.
เวลา 07.30น. นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธงชี้แจงรายละเอียดในการสอบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.05 น. ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อินทนิล 2 อาคาร 12

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนห้วยยอดขอประกาศแก้ไขจำนวนห้องเรียนที่เปิดรับสมัครจากเดิม 9 ห้องเรียน เป็นจำนวน 8 ห้องเรียน โดยยกเลิกห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

สอบความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี ศึกษาแนวปฏิบัติทดสอบความสามารถพิเศษในชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read More