:: Huai-yot School ::

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมการประกวดผลงาน “นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566”

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดผลงาน “นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566”

Read More
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมติว “English We Like”

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมติว “English We Like” จัดโดย บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โครงการทักษะมีงานทำ – มีอาชีพ

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะมีงานทำ – มีอาชีพ

Read More
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรม Canva Camp นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรม Canva Camp ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read More
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 120.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 120.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มี.ค. 2566 เวลา 07.30-12.05 น.
เวลา 07.30น. นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธงชี้แจงรายละเอียดในการสอบ

Read More