ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูโรงเรียนห้วยยอด เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีต่อคณะครูโรงเรียนห้วยยอด เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวิทยฐานะ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน

โรงเรียนห้วยยอดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน ระหว่างวันที่ 11-26 เมษายน 2566

Read more

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

Read more

โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ เพศชาย อายุ 20-60 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2566 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา       2564

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” รูปแบบออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” รูปแบบออนไลน์

Read more

การนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน”

วันที่ 19 กันยายน 2564 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” รูปแบบออนไลน์

Read more