โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ เพศชาย อายุ 20-60 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2566 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา       2564

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” รูปแบบออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” รูปแบบออนไลน์

Read more

การนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน”

วันที่ 19 กันยายน 2564 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” รูปแบบออนไลน์

Read more

โรงเรียนห้วยยอจัดโครงการพัฒนาบุคลากร: กิจกรรมเหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาองค์กร

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนห้วยยอจัดโครงการพัฒนาบุคลากร: กิจกรรมเหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาองค์กร

Read more

ครูและบุคลากรทางการศึกษารับเกียรติบัตร “เพชรอินทนิล” เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ระดับสถานศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเกียรติบัตร “เพชรอินทนิล” เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ระดับสถานศึกษา จำนวน 5 สาขา

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกครูและบุคลากรโรงเรียนห้วยยอด

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกครูและบุคลากรโรงเรียนห้วยยอด ณ ห้องอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ พนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนห้วยยอ

Read more