พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก เป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

Read more