พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก เป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

Read more

ขอแสดงความยินดีต่อคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

ขอแสดงความยินดีต่อนางจันทิมา รอดพ้น ่และนางสาวอาภรณ์ ไทยกลาง ที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

Read more

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูเนื่องในโอกาสการรับรางวัลจากการนำเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ครูดาระเกตุ คงบัน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

โรงเรียนห้วยยอด ขอแสดงความยินดีกับ ครูดาระเกตุ คงบัน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

Read more

นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดพิธีขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

Read more

พิธีเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 พิธีรับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับรางวัลในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา ในชื่อผลิตภัณฑ์ “สเปรย์แวววับ”

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดรับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา ในชื่อผลิตภัณฑ์ “สเปรย์แวววับ”

Read more