:: Huai-yot School ::

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

โครงงานข้าวเกรียบด้วงสาคู

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จังหวัดตรัง ได้มาบันทึกเทปการถ่ายทำเพื่อเผยแพร่กิจกรรมโครงงานข้าวเกรียบด้วงสาคู

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนแบบแยกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนแบบแยกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Read More