:: Huai-yot School ::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

โรงเรียนห้วยยอดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอดและการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

มาตรฐานการศึกษาของโร

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่องระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่องระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนห้วยยอด ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read More