:: Huai-yot School ::

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 120.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 120.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มี.ค. 2566 เวลา 07.30-12.05 น.
เวลา 07.30น. นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธงชี้แจงรายละเอียดในการสอบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.05 น. ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อินทนิล 2 อาคาร 12

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

สอบความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี ศึกษาแนวปฏิบัติทดสอบความสามารถพิเศษในชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา)

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรายงานตัวและประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอินทนิล 2 อาคารเรียน 12 โรงเรียนห้วยยอด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read More