:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ เพศชาย อายุ 20-60 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2566 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนห้วยยอด (คณิตศาสตร์)

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนห้วยยอด (คณิตศาสตร์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (sillapa.net)

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3
กิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมอินทนิลครบรอบ 50 ปี

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more