ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน

Read more

อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี” ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read more

กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

Read more

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

Read more

โรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ในพื้นที่)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดนำตัวแทนนักเรียน สมาชิก TO BE NUMBER ONEและ TO BE IDOL ของโรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมการประกวด

Read more

โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

Read more

โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอด โดยผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้ารับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

Read more

กิจกรรมอบรม IPAD ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมอบรม IPAD ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Read more