:: Huai-yot School ::

กิจกรรมในเครื่องแบบ

กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

สมาชิกอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สมาชิกอาสายุวกาชาด โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

ค่ายคุณธรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานกิจกรรมค่ายคุณธรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันวชิราวุธหรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันวชิราวุธหรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

ตัวแทนลูกเสือเข้ากิจกรรม “โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแทนลูกเสือจำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563”

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563

3 กันยายน 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563

Read More