:: Huai-yot School ::

Author: admin

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงบูรณาการ วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงบูรณาการ วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพผิวหนังสำหรับนักเรียน ประจำปี 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพผิวหนังสำหรับนักเรียน ประจำปี 2567

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ปลูกต้นกล้าความคิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบเกียรติบัตรรางวัล ให้แก่ นายภูวิศ เกื้อบุญส่ง นางสาวชญาดา ปิยดิลก และนางสาวธัญชนก เรืองโสภา นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง ปรากฏผลการแข่งขัน นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตรัง

Read More
ข่าวทั่วไป

กีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 เพื่อร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

Read More