:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัศเดช ชูคำ นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณรางวัลเด็กเก่งสาขา (ด้านการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีกับ นายอัศเดช ชูคำ นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณรางวัลเด็กเก่งสาขา (ด้านการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2567 มอบโดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่ 2427) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ พรศรีรัตน์ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน