:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดวีดีโอสั้นนานาชาติ

นางสาวนลินทิพย์ ศรีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอวีดีสั้นในหัวข้อ ศิลปะวัฒนธรรมการชงชาจีน จากการประกวดวีดีโอสั้นนานาชาติ ของสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี คุณครูพงศ์ภัค สุวรรณเวลา เป็นครูผู้สอน