:: Huai-yot School ::

Day: 5 กรกฎาคม 2024

ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดวีดีโอสั้นนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนลินทิพย์ ศรีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอวีดีสั้นในหัวข้อ ศิลปะวัฒนธรรมการชงชาจีน จากการประกวดวีดีโอสั้นนานาชาติ ของสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี คุณครูพงศ์ภัค สุวรรณเวลา เป็นครูผู้สอน

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอด รับการตรวจสอบสภาพการใช้งานของตู้น้ำดื่ม ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอด รับการตรวจสอบสภาพการใช้งานของตู้น้ำดื่ม ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More