:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอด ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอด ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภัทร ช่วยศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนห้วยยอด ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยยอดและคณะครู ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องศาสตร์ของพระราชา ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด