:: Huai-yot School ::

Day: 1 กุมภาพันธ์ 2024

ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

Read More
ข่าวทั่วไป

โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ตามนโนยายสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและดำเนินการบูรณะซ่อมแซมศาลทวดช้างซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของโรงเรียนห้วยยอด

Read More