:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นักเรียนร่วมศึกษาดูงานและร่วมแข่งขัน มหกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติมาเลเซีย Malaysia Techlympics 2023

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด นำคณะครูและนักเรียนร่วมศึกษาดูงานและร่วมแข่งขัน มหกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติมาเลเซีย Malaysia Techlympics 2023 ณ PUTRAJAYA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE (PICC), MALAYSIA ทั้งนี้ โรงเรียนห้วยยอดได้สร้างความร่วมมือข้อตกลงในการพัฒนาด้าน STEM EDUCATION ร่วมกับ Kedah State Education Department จึงได้รับการสนับสนุนในการเดินทาง ในการนี้ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ขอขอบพระคุณ Mr.Kuryu Zuherly Assistant Director of Kedah State Education Department มา ณ โอกาสนี้