:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดที่ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตรัง และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา รายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดที่ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตรัง และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา รายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก เขตการแข่งขันที่ 9“เมืองตรังเกมส์” ณ จังหวัดตรัง โดยมีนายณัตชัย ฉุ้นย่อง เป็นโค้ชผู้ฝึกซ้อม