:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องฝ่ายบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

ขอแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและชำนาญการ ตาม ว9/2564 ผ่านมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ DPA