:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด