:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่น

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ดังนี้

ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย รุ่นอายุ 14 และรุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมแข่งขัน ตามนโยบายของจังหวัดในการสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) ผลการแข่งขันรายการหญิงเดี่ยว มีดังนี้
รุ่นอายุ 14 ปี หญิง – รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. นิชา เกตุประกอบ ม. 2/12
– รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ญ. จิราพัชร สมจิตร ม. 2/11
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง – รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส. อภิญญา พันธ์มีศรี ม. 6/3
*** ทั้งนี้ นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดตรัง รุ่นอายุ 14 ปี **
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ น.ส.ศิริลักษณ์ หวานพร้อม