:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปข่าวเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริิหารโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดตรัง แขกผู้มีเกียรติ คณะครู รวมทั้งผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันและมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 339 ทุน ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด