:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมการประกวดผลงาน “นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566”

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน “นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566” ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีคณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจากจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ณ ห้องอินทนิล 2 อาคารเรียน 12 โรงเรียนห้วยยอด