:: Huai-yot School ::
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมยุวกาชาด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่ มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด