:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ด้วยโรงเรียนห้วยยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้