:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องสอบที่ 1-6
ม.4 ประเภทโควตา (นักเรียนต้องมาสอบทุกคน:สอบจัดห้องเรียน) ห้องสอบที่ 7-13
ม.4 สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มี.ค. 2566 เวลา 07.30-12.05น.
เวลา 07.30น. นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธงชี้แจงรายละเอียดในการสอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทนักเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา)