:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.05 น. ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)