:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนห้วยยอด ได้เปิดคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 โดยดำเนินการคัดเลือกในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ปรากฎผลการคัดเลือก จำนวน 20 คน
ให้รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อินทนิล 2 อาคาร 12