:: Huai-yot School ::
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร