:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา)

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรายงานตัวและประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอินทนิล 2 อาคารเรียน 12 โรงเรียนห้วยยอด
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา)